Konstrukcja sztachety PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Stawianie plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s